1397/07/15 12:47:14

نشست صميمانه و هم انديشي رياست هيات فوتبال استان البرز و رياست اداره ورزش شهرستان اشتهارد

نشست صميمانه و هم انديشي آقايان بيك وردي رياست هيات فوتبال استان البرز و رضايي رياست اداره ورزش شهرستان اشتهارد به منظور رشد و بالا بردن سطح كيفي فوتبال اشتهارد در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد