1398/02/18 10:26:11

نشستي پيرامون برگزاري همايش پيشكسوتان فوتبال و فوتسال استان البرز با حضور كميته اجرايي و نمايندگان پيشكسوتان برگزار شد

امروز سه شنبه ١٧ ارديبهشت ماه نشستي پيرامون برگزاري همايش پيشكسوتان فوتبال و فوتسال استان البرز با حضور كميته اجرايي و نمايندگان پيشكسوتان در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

گفتني است اين همايش قرار است در ايام مبارك رمضان برگزار شود