1397/08/13 23:45:43

اولين مرحله از انتخابي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار شد

اولين مرحله از انتخابي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور عصر امروز شنبه ١٣ آبان با حضور رييس ،مسئولين هيات فوتبال و استعداديابان فوتبال استان در مجموعه ورزشي انقلاب برگزار شد