1399/05/27 13:22:30

نتایج و جدول لیگ آزادگان در پایان فصل

نتایج و جدول لیگ آزادگان در پایان فصل
 صعود مس رفسنجان و آلومینیوم اراک به لیگ برتر .
مس کرمان با تفاضل گل کمتر صعود نکرد