1398/05/20 14:32:27

نتایج هفته اول و دوم مسابقات فوتبال رده ۱۳سال شهرستان كرج

نتایج هفته اول مسابقات فوتبال رده ۱۳سال شهرستان كرج
پيام كمالشهر ١ - برگزيدگان ١
فجر ميثاق ٢ - شاهين سرخ ٣
رايان مهر ١٣ - تاج برنا ١
ايليا آسيا ١ - پارسيان ٠
جاويد ٠ - پارس فاتح ٠
پرسپوليس گوهردشت٠ - حسين قرباني ١
ويستا مهر ١ - پيام ماهدشت ٠
مهرورزان ٢ - پسران پارسي ٢
مهرگستران ٢ - هدف البرز ١
پيك البرز ٠ - آيندگان داماش ٠
صالح و صانع ١ - پرسپوليس البرز ٠
 
نتایج هفته دوم مسابقات فوتبال رده ۱۳سال شهرستان كرج

پيام ماهدشت  ١ - جاويد كرج ٥
مهرگستران ٣ - پسران پارسي ٠
داماش ۷  -  پرسپولیس البرز  ١
پارسیان ۶  -  تاج برنا ٠
ایلیا ۱ -  شاهین سرخ ١
فجرمیثاق ۰  -  برگزیدگان ٠
میعاداروند ۲  - حسین قربانی ٠
میلادجوان ۰  -  ویستامهر ٢
پرسپولیس گوهردشت ۱  -  پارس فاتح ٠
ادامه رقابت ها در هفته دوم فردا پيگيري خواهد شد