1398/01/19 17:25:25

 نتایج نهایی بازی های گروه سوم لیگ دسته سوم فوتبال كشور در هفته سیزدهم/ رزكان البرز با شكست در مقابل استقلال ملاثاني صدر جدول را از دست داد

 نتایج نهایی بازی های گروه سوم لیگ دسته سوم فوتبال كشور در هفته سیزدهم/ رزكان البرز با شكست در مقابل استقلال ملاثاني صدر جدول را از دست داد