1398/11/27 12:42:33

نتایج روز سوم مسابقات جوانان مناطق کشور در روز شنبه  مورخه ۹۸/۱۱/۲۶

نتایج روز سوم مسابقات جوانان مناطق کشور در روز شنبه  مورخه ۹۸/۱۱/۲۶
دومین برد ارزشمند برای نماینده استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ
 
مقاومت کوثر ری ۰ - ۰ اتحاد قزوین
البرزشهر جدید ۲ - ۱ سرخپوشان قرچک
بنادر دریا نوردی ۱ - ۰ موعود زنجان
 
 برنامه بازی یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷
البرز شهر جدید هشتگرد - بنادر و دریانوردی انزلی
 ساعت ۱۱