1400/04/10 23:12:52

نتایج نهایی مرحله یک هشتم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور با صدر نشینی دونماینده البرزی تیم های نصر فردیس از گروه1 و تیم مبل کریمی از گروه دوم به پایان رسید.بعد از سه روز رقابت پایاپای تیم ها در قالب دوگروه ،تیم نصر فردیس با7 امتیاز و تیم مشتقین ایرانیان با 5 امتیاز از گروه اول ودر گروه دوم تیم بوتا پارس (مبل کریمی )با 7 امتیاز و تیم صدرا تهران با 4 امتیازبه مرحله نهایی مسابقات راه یافتند.    

 

 در پایان  مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور در مرحله یک هشتم تیم های نصر فردیس، بوتا پارس (مبل کریمی)،مشتقین ایرانیان وصدرا تهران به دورنهایی راه یافتند.

دور نهایی این مسابقات بعد از قرعه کشی  از روز یکشنبه 13 تیر ماه به میزبانی استان البرز برگزار خواهد شد.