1398/07/14 19:10:11
نتايج و جدول رده بندی مسابقات فوتسال استان البرز در رده نونهالان و نوجوانان برتر استان
نتايج و جدول رده بندی مسابقات فوتسال استان البرز در رده نونهالان و نوجوانان برتر استان
#نوجوانان_برتر_استان ( هفته هشتم )
فاتح البرز ٥ - مهرگامان البرز ٣
مقاومت دوستان ٠ - چكاد ٠
ويستا مهر ٣ - پديده محمدشهر ١
 
#نونهالان_برتر_استان ( هفته هشتم )
مقاومت البرز ٣ - مقاومت دوستان ٠
مهرگامان ١ - آدران مبين ٤
مبل كريمي ١ - پاس محمدشهر ٤
پديده محمدشهر ١ - فاتح البرز ٦