1397/12/01 10:41:44

نتايج دومين روز از مسابقات فوتبال مناطق كشور رده سني هفده سال به ميزباني ساوجبلاغ

نتايج دومين روز از مسابقات فوتبال مناطق كشور رده سني هفده سال به ميزباني ساوجبلاغ

جاويد البرز  ٣ - پاسارگاد خرم آباد ٢

آريا پارس تهران ٤ - سياه جامگان قم ١

البرز شهر جديد ٠ - آبي پوشان اراك ٠

لازم به توضيح مي باشد دربي استان البرز در سومين روز از مسابقات فردا از ساعت ١٤:٠٠ بين دو تيم البرز شهر جديد و جاويد كرج در زمين چمن شهرك ينگي امام هشتگرد برگزار خواهد شد