1397/09/19 19:28:52

میثم آشتیانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان شد

میثم آشتیانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان شد

صفحه رسمی اینستاگرام فوتبال ساحلی افغانستان در پست رسمی خود میثم آشتیانی، سرمربی ایرانی خود را معرفی نمود

بعد از تیم ملی عراق که با کریم مقدم سرمربی ایرانی خود در مسابقات قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی حضور دارد تیم ملی افغانستان هم برای رسیدن به بلیط جام جهانی ۲۰۱۹ پاراگوئه از یک مربی ایرانی بهره خواهد برد

تیم ملی تایلند نیز با مربیگری ابوالفضل خدابنده لو در مسابقات قهرمانی آسیا حضور خواهد داشت