1399/07/14 12:27:59

ميلاد ايرانيان تيم با اخلاق حاضر در ليگ #نوجوانان_يك_كرج كه با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و مسائل اخلاقي مي تواند الگويي براي تيم هاي حاضر در اين فصل از مسابقات فوتبال استان البرز باشد

ميلاد ايرانيان تيم با اخلاق حاضر در ليگ #نوجوانان_يك_كرج كه با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي و مسائل اخلاقي مي تواند الگويي براي تيم هاي حاضر در اين فصل از مسابقات فوتبال استان البرز باشد