1397/12/20 19:04:22

افتخاری دیگر برای جامعه ورزش بانوان استان البرز/ موفقیت سرکار خانم دکتر پیله ور بعنوان مدرس دوره های آمادگی جسمانی AFC برای اولین بار بعنوان یک خانم  در تاریخ داوری ایران

 افتخاری دیگر برای جامعه ورزش بانوان استان البرز/ موفقیت سرکار خانم دکتر پیله ور بعنوان مدرس دوره های آمادگی جسمانی AFC برای اولین بار بعنوان یک خانم  در تاریخ داوری ایران


سرکار خانم نسیم پیله ور نایب رییس بانوان هیات فوتبال استان البرز بعد از موفقیت در دوره داوران آسیا که از 6 لغایت 10 اسفندماه در مالزی برگزار شده بود به عنوان مدرس رسمی آمادگی جسمانی داوران آسیا در سال 2019 معرفی شد

لازم به توضیح می باشد سرکار خانم پیلی ور به عنوان تنها مدرس رسمی آمادگی جسمانی از ایران درAFC  حضور خواهند داشت

با آرزوی موفقیت برای سرکار خانم پیله ور و تمامی بانوان ورزشکار استان البرز