1397/08/12 11:22:54

مهدی ترابی بعد از دیدار تیم های استقلال و سایپا:

مهدی ترابی بعد از دیدار تیم های استقلال و سایپا:
 امیدوارم این روند خوبم را حفظ کنم
طوریکه علی دایی با ما صحبت می‌کند همه بازی‌ها برایش مهم است
بازی مقابل پرسپولیس هم بهترین عملکرد را داشتیم اما برخی‌ حاشیه‌سازی کردند