1397/03/21 15:53:20

با اعلام باشگاه استقلال تهران مقداد خدابنده بعنوان سرمربی نونهالان این باشگاه انتخاب شد

با اعلام باشگاه استقلال تهران مقداد خدابنده بعنوان سرمربی نونهالان این باشگاه انتخاب شد،همچنين رضا عنایتی سرمربی اميدها،آرش برهانی سرمربی جوانان و ايوب اصغرخانی سرمربی نوجوانان استقلال شدند.