1398/08/08 10:46:38

معوقه هفته سوم ليگ دو فوتبال كشور

معوقه هفته سوم ليگ دو فوتبال كشور
شهداي رزكان - ايران جوان بوشهر
چهارشنبه  ٨ آبان ماه
ساعت ١٤:٤٥
ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج