1397/08/26 11:11:56

مصدومیت مهدی ترابی جدی نیست

مهدی ترابی که شب گذشته در بازی دوستانه تیم ملی دچار مصدومیت شد، تیم را در سفر به قطر همراهی می کند و مصدومیت او جدی نیست