1398/05/16 18:37:32

مسابقه فوتبال - گراميداشت زنده ياد بابك معصومی کاپیتان تیم ملی فوتسال و اسطوره اخلاق و ورزش

مسابقه فوتبال
 هنرمندان ایران- پیشکسوتان شهرداری شورای شهرکرج
گراميداشت زنده ياد بابك معصومی کاپیتان تیم ملی فوتسال و اسطوره اخلاق و ورزش
 زمان: دوشنبه ۲۱ مرداد ماه ساعت ۱۰صبح
مکان: زمین شماره یک مجموعه ورزشي دكتر شریعتی کرج