1399/06/01 12:51:37
مسابقات فوتبال و فوتسال استان البرز  برگزار مي شود
 
به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز- در نشستي كه عصر امروز پنجشنبه ٣٠ مرداد ماه با حضور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه محسن عالمي مسئول دپارتمان مسابقات ، اسماعيل عبدالله پور و كاظم صادقي مسئولين دپارتمان و كميته فوتسال ، محمدرضا كريم نژاد مسئول دپارتمان جوانان و پايه و مديران باشگاه هاي فوتبال و فوتسال استان در ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج برگزار شد تصميماتي در خصوص آغاز فصل جديد مسابقات استاني البرز در نيمه اول شهريور ماه گرفته شد
مسابقات فوتبال و فوتسال استان البرز  برگزار مي شود
 
به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز- در نشستي كه عصر امروز پنجشنبه ٣٠ مرداد ماه با حضور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه محسن عالمي مسئول دپارتمان مسابقات ، اسماعيل عبدالله پور و كاظم صادقي مسئولين دپارتمان و كميته فوتسال ، محمدرضا كريم نژاد مسئول دپارتمان جوانان و پايه و مديران باشگاه هاي فوتبال و فوتسال استان در ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج برگزار شد تصميماتي در خصوص آغاز فصل جديد مسابقات استاني البرز در نيمه اول شهريور ماه گرفته شد
 
بر اساس آخرین تصمیمات و با توجه به ارائه پروتكل هاي جديد فدراسيون فوتبال براي مسابقات استاني مقرر گرديد كه در نيمه دوم شهريور ماه ليگ هاي استاني در رده هاي پايه( شامل ١٣،١٤،١٥،١٦،١٧ سال، جوانان و اميدها) آغاز شود.
 
پروتكل هاي جديد فدراسيون فوتبال براي مسابقات استانب شامل موارد زير مي باشد:
١-الزام به رعايت تمامي موارد بهداشت فردي و فضاهاي ورزشي مطابق آخرين دستورالعمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا در ورزش كشور و قوانين خاص استان مربوطه
٢-تكميل فرم رضايت نامه آگاهانه براي انجام فعاليت ورزشي بازيكنان رده هاي پايه در زمان همه گيري بيماري كرونا توسط والدين و يا سرپرست قانوني ايشان
٣-تكميل و ارسال اظهارنامه پزشكي مسابقات فوتبال در شرايط كرونا به صورت روزانه جهت تصميم گيري در مورد انجام تست pcr و اجراي قرنطينه در موارد ضروري
 
گفتني است كه رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برای برگزاری مسابقات الزامی بوده و تنها تفاوت موجود برای مسابقات استانی و رده های پایه به علت گستردگی آنها جایگزین فرم اظهارنامه روزانه به جای انجام مکرر آزمایش PCR می باشد.