1397/12/20 19:03:10

مرحله نهايي ليگ مناطق كشور در رده هاي اميد به ميزباني بندر گز

مرحله نهايي ليگ مناطق كشور در رده هاي اميد به ميزباني بندر گز

تيم فوتبال گل ريحان نماينده استان البرز در مرحله نهايي ليگ مناطق كشور ،امروز در اولين ديدار خود به مصاف اميد هاي مقاومت تهران رفت كه اين ديدار در نهايت با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رسيد.

تك  گل تيم گل ريحان را در مقابل تيم قدرتمند مقاومت تهران شهروز شوشي به ثمر رساند

نماينده البرز در دومين ديدار خود فردا مي بايست به مصاف تيم كيان شاهرود برود