1399/06/17 13:37:11

محمدرضا اكبريان داور برجسته ليگ برتر كشور قضاوت ديدار افتتاحيه ليگ نوجوانان برتر استان البرز بين تيم هاي ماه سما و كانون كرج را قضاوت كرد

محمدرضا اكبريان داور برجسته ليگ برتر كشور قضاوت ديدار افتتاحيه ليگ نوجوانان برتر استان البرز بين تيم هاي ماه سما و كانون كرج را قضاوت كرد
 
گفتني است اكبريان را در اين ديدار سه داور جوان به نام هاي محسن حيدري ، محمدرضا قنبرلو و محمدحسن باباپور همراهي نمودند
 
اين بازي با نتيجه سه بر يك به سود كانون به پايان رسيد