1399/01/10 01:39:10

محسن عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز با انتشار عكسي به همراه فرزند خود از خانواده بزرگ ورزش استان البرز خواست تا با ماندن در خانه از شيوع ويروس كرونا جلوگيري نمايند.

#چالش
#در_خانه_ميمانيم
محسن عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز با انتشار عكسي به همراه فرزند خود از خانواده بزرگ ورزش استان البرز خواست تا با ماندن در خانه از شيوع ويروس كرونا جلوگيري نمايند.
شما نيز مي توانيد با ارسال تصاوير ، هموطنان خود را به ماندن در خانه دعوت نماييد
تصاوير خود را به ايدي تلگرامي زير ارسال كنيد
 
@karimi_hifot