1398/02/30 10:35:32

محسن عالمی دبیر واحد مسابقات هیات فوتبال استان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات گفت:

محسن عالمی دبیر واحد مسابقات هیات فوتبال استان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات گفت:

با برگزاری نشست های متعدد با واحدهای مرتبط با برگزاری مسابقات مثل داوران و آموزش و مربیان تمام تلاشمان را خواهیم کرد که با توجه به امکانات موجود مسابقات این فصل در بالاترین سطح و کیفیت ممکن برگزار شود

شخص آقای بیک وردی رییس محترم هیات فوتبال استان نظارت کامل را بر واحد مسابقات دارد تا و نقص های دوره های قبل به حداقل برسد

تغییر و تحولات زیادی در واحد مسابقات ایجاد شده که امیدواریم مثبت و موثر باشد.از همکاران زحمتکش سابق در واحد مسابقات کمال تشکر را داریم و برای آنها آرزوی موفقیت میکنم

آنچه در آیین نامه مسابقات نوشته شده است تمام و کمال اجرا خواهد شد تا خدای نکرده حقی از تیمی ضایع نشود .قانون برای همه تیم ها یکسان است.

با توجه به سوابق بنده در بخش های مختلف فوتبال استان ،اکثر تیم دارها و مربیان دوستان من هستند و قطعا تعامل لازم را در طول فصل خواهیم داشت