1398/10/21 12:19:07

محدثه گود آسيايي هافبک راست تيم بانوان هيات فوتبال البرز که رکورد دار روپايي آسيا را نيز در کارنامه خود دارد در کلاس مربیگری D آسيا نفر اول
شد.

محدثه گود آسيايي هافبک راست تيم بانوان هيات فوتبال البرز که رکورد دار روپايي آسيا را نيز در کارنامه خود دارد در کلاس مربیگری D آسيا نفر اول
شد.