1398/12/03 10:30:18

مجيد دودانگه مربي برجسته فوتبال استان البرز در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت :

مجيد دودانگه مربي برجسته فوتبال استان البرز در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت :
با عنايت به اين موضوع كه كشور عزيزمان ايران در  شرايط حساسي قرار دارد مي بايست همه ما در اين انتخابات شركت نماييم و افرادي اصلح كه مسائل مربوط به جوانان و ورزشكاران را درك نمايد و خواسته ها و مشكلات مردم را مرتفع كند با راي همين مردم انتخاب شوند