1399/02/27 17:37:12

مجتبي جعفري مسئول دپارتمان داوران داوران هيات فوتبال البرز در گفتگو با روابط عمومي اين هيات گفت:

مجتبي جعفري مسئول دپارتمان داوران داوران هيات فوتبال البرز در گفتگو با روابط عمومي اين هيات گفت:
کمیته و دپارتمان داوران هيات فوتبال استان البرز در ایام کرونا و تعطیلی ورزشگاه ها ، بصورت مستمر کلاس های آنلاین آموزش داوری را از طریق ویدیو کنفرانس در فضاي مجازي برای داوران جوان استان البرز (آکادمی داوران استان البرز) برگزار نموده است و اين امر با استقبال بسیار خوب داوران البرزي همراه بود.
وي در خصوص شرايط بدني داوران نيز گفت:
با توجه به دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا مبني بر ممنوعيت فعاليت هاي ورزشي و تعطيلي ورزشگاه ها و تمرينات گروهي ، تمرینات انفرادی داوران مرتبا توسط مسئول دپارتمان داوران هيات فوتبال تا به امروز رصد گرديده است تا آمادگی جسمانی داوران در حد مطلوب حفظ گردد.
جعفري در پايان ضمن تشكر از همكاري و تلاش داوران فعال استان گفت:
سطح علمی و میزان آمادگی جسمانی داوران در حد بسيار خوبي می باشد و دپارتمان داوران هيات فوتبال البرز اين نويد را ميدهد كه پس از صدور مجوز فعاليت هاي ورزشي ، مسابقات را در شرايط بسيار مطلوب برگزار نمايد.