1399/11/20 13:09:34

لیگ دسته سه فوتبال کشور | هفته پنجم

 

لیگ دسته سه فوتبال کشور | هفته پنجم

روند صعودی مر ان پاشا در جدول
نماینده البرز با یک بازس کمتر از رقبا در رده سوم

کیا پارس تهران 0
 مردان پاشا البرز 1