1396/06/08 12:19:24

ليست نهايى منتخب زير 12 سال استان البرز برای اعزام به خراسان رضوی :

ليست نهايى منتخب زير 12 سال استان البرز برای اعزام به خراسان رضوی :


1  ایلیا کریمی
2  امیر علی محمدی
3  مهدی زاده حسین
4  سپهر برنجی
5 امیر علی یعقوبی
6 امیر عباس بیات
7 عباس حیدری
8  آرین جمشیدی
9 پارسا احمد وند
10 امیر حسین پسندر
11  شایان داداشی
12 ابوالفضل حیدری
 
 
دروازه بانان :
1-  امیرحسین اسدی
2-  نیما آقایی نژاد

  • milad 1397/12/19 18:49:54

    چه تیمی برنده شد

    پاسخ به
  • milad 1397/12/19 18:49:52

    چه تیمی برنده شد

    پاسخ به