1396/03/17 17:32:54

شاگردان آلکساندر نوری عصر امروز در یکی از حساس ترین دربی های بوندس لیگا در شمال آلمان به مصاف هامبورگ خواهند رفت.

شاگردان آلکساندر نوری عصر امروز در یکی از حساس ترین دربی های بوندس لیگا در شمال آلمان به مصاف هامبورگ خواهند رفت.