1397/11/28 13:12:55

لغو انتخابات هیات فوتبال استان البرز با نظر فدراسیون

با نظر فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز كه قرار بود فردا يكشنبه مورخ ٢٨ بهمن ماه برگزار شود لغو و به يكشنبه هفته آينده مورخ ٥ اسفند ماه موكول گرديد