1399/07/02 12:42:34

با اعلام كميته مسابقات ، به مناسبت آغاز چهلمين سالروز هفته دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره  شهدا و امام شهدا   ، كليه مسابقات فوتبال استان البرز ، اين هفته تحت عنوان  شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني برگزار خواهد شد.

با اعلام كميته مسابقات ، به مناسبت آغاز چهلمين سالروز هفته دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره  شهدا و امام شهدا   ، كليه مسابقات فوتبال استان البرز ، اين هفته تحت عنوان  شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني برگزار خواهد شد.