1398/04/26 19:55:39

كلاس دانش افزايي مربيان البرزي  داراي مدرك A,B و حرفه اي آسيا صبح امروز آغاز شد

 كلاس دانش افزايي مربيان البرزي  داراي مدرك A,B و حرفه اي آسيا صبح امروز چهارشنبه ٢٦ تير ماه با حضور بيك وردي رييس،سعيدي سيرايي نايب رييس ، حشمتي دبير و ديگر مسئولين هيات فوتبال استان البرز در سالن همايش هاي اتوبوس راني كرج افتتاح و برگزار شد

كلاس دانش افزايي مربيان البرزي  داراي مدرك A,B و حرفه اي آسيا صبح امروز آغاز شد

 كلاس دانش افزايي مربيان البرزي  داراي مدرك A,B و حرفه اي آسيا صبح امروز چهارشنبه ٢٦ تير ماه با حضور بيك وردي رييس،سعيدي سيرايي نايب رييس ، حشمتي دبير و ديگر مسئولين هيات فوتبال استان البرز در سالن همايش هاي اتوبوس راني كرج افتتاح و برگزار شد

تدريس اين كلاس را دكتر جهاني مدرس رسمي فدراسيون فوتبال عهده دار بود

بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز در مراسم افتتاحيه اين كلاس و درجمع مربيان البرزي گفت :

البرز سرشار از پتانسيل و استعداد مي باشد،از شما تقاضا دارم تا ازاستعدادهاي استان به صورت بهينه بهره ببريد

من روزهاي خوبي را براي فوتبال استان البرز پيشبيني ميكنم

البرز در برگزاري كلاس هاي دانش افزايي همواره پيشرو بوده است و قطعا مزد اين تلاش ها را در سال هاي آينده خواهيم گرفت

اميدواريم بتوانيم با همراهي و كمك شما مربيان فوتبال البرز را به جايگاه اصلي خود برسانيم

لازم به توضيح مي باشد كه در اين كلاس مربيان برجسته البرزي كشور همچون فرشاد فلاحت زاده ، ابراهيم
 صادقي ،شهرام مهر پيما ، نادر خمس آبادي ،بهنام طاهر زاده ،نبي الله باقريها ، عباس جمشيديان، نادر باقري و مجيد دودانگه  نيز حضور داشتند