1398/04/11 18:45:19

 كلاس توجيحي پيش فصل نمايندگان و برگزار كنندگان مسابقات فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز كلاس توجيحي نمايندگان هيات فوتبال استان البرز پيش از آغاز فصل جديد مسابقات فوتبال استان عصر روز سه شنبه ١١ تير ماه با شركت ٣٠ نماينده از سراسر استان البرز برگزار شد.

 كلاس توجيحي پيش فصل نمايندگان و برگزار كنندگان مسابقات فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز كلاس توجيحي نمايندگان هيات فوتبال استان البرز پيش از آغاز فصل جديد مسابقات فوتبال استان عصر روز سه شنبه ١١ تير ماه با شركت ٣٠ نماينده از سراسر استان البرز برگزار شد.

مراسم افتتاحيه اين كلاس با حضور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز، پيله ور نايب رييس بانوان ،عبدي از مسئولين كميته مسابقات سازمان ليگ فوتيال كشور و مدرس اين كلاس انجام شد

رييس هيات فوتبال استان البرز در جمع نمايندگان حاضر در كلاس گفت:

سعي بر اين است تا با ايجاد تغيير و تحولات عمده باعث پيشرف