1397/05/28 16:08:16

قضاوت مهناز ذکایی داور البرزی در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 16 سال بانوان آسیا

به نقل از وبسایت فدراسیون فوتبال ایران :
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت مهناز ذکایی داور البرزي در بخش بانوان در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 16 سال بانوان آسیا خبر داد.