1399/10/06 12:48:37

قرعه کشی مرحله اول لیگ دسته سه فوتبال کشور انجام شد و تیم های ستارگان سیمرغ و مردان پاشا ،دو نماینده البرز در این مرحله در گروه دو مسابقات می بایست باهم رقابت کنند

قرعه کشی مرحله اول لیگ دسته سه فوتبال کشور انجام شد و تیم های ستارگان سیمرغ و مردان پاشا ،دو نماینده البرز در این مرحله در گروه دو مسابقات می بایست باهم رقابت کنند