1398/03/05 18:16:39

قرعه كشي مسابقات فوتبال  نونهالان كرج در سال ٩٨ امروز شنبه ٤ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

قرعه كشي مسابقات فوتبال  نونهالان كرج در سال ٩٨ امروز شنبه ٤ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد