1399/03/10 12:26:10

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال فوتبال شهرستان كرج در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد

جلسه قرعه كشي ليگ سيزده سال فوتبال شهرستان كرج در فصل ٩٩ با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات برگزار شد
گفتني است با عادي شدن شرايط و دستور ستاد مقابله با كرونا ،مسابقات اين ليگ از اوايل تير ماه در سه گروه برگزار خواهد شد