1398/01/28 10:23:43

قابل  توجه مربیان فوتبال و فوتسال دارای مدرک آسیایی در استان البرز

قابل  توجه مربیان فوتبال و فوتسال دارای مدرک آسیایی در استان البرز


با توجه به اینکه از سال 2019 میلادی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال دوره های آموزش مربیگری را تحت کنوانسیون مربیگری AFC  برگزار خواهد نمود ، الزام بر این است که اطلاعات و مدارک مربوط به مربیان آموزش دیده هر استان در فرمی درج و حداکثر تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه به فدراسون فوتبال تحویل داده شود


لذا مربیان شاغل و دارای مدرک در استان البرز می بایست هرچه سریعتر مدارک خود اعم از  عکس اسکن شده ، کارت ملی و آخرین مدرک مربیگری را در قالب یک دیسک به دپارتمان آموزش و مربیان این هیات تحویل دهند