1398/07/29 18:52:04

اطلاعيه كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز در خصوص برگزاری مسابقات لیگ یک شهرستان کرج

اطلاعيه كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز در خصوص برگزاری مسابقات لیگ یک شهرستان کرج
با سلام
بدينوسيله به اطلاع مديران محترم تيم هاي حاضر در ليگ يك شهرستان كرج ميرساند ، نسبت به تكميل و تحويل فرم چهار امضا تا روز چهارشنبه يك آبان ماه اقدام نمايند.
بديهي است عواقب عدم ارائه مدارك به عهده باشگاه مربوطه مي باشد.