1398/04/08 18:50:19

قابل توجه مربیان دارای مدارک B و A و Pro آسیا

قابل توجه مربیان دارای مدارک B و A و Pro آسیا

همانگونه که مستحضر هستید، کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ج.ا.ا با تائید کنفدراسیون فوتبال آسیا به کنوانسیون آموزشی  AFC پیوسته است.

لذا طبق شرایط کنوانسیون فوق، از این به بعد کمیته آموزش فدراسیون به عنوان یک مرجع اجرایی آموزشی محسوب شده و کلیه برنامه ریزیهای آموزشی آسیایی را راسا اقدام کرده و مدارک آنرا نیز مستقیما با هولوگرام AFC برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی آسیایی صادر خواهد کرد و این بدان مفهوم است که دیگر برای صدور مدارک نیازی به AFC و ارسال آنها از مقر کنفدراسیون به ایران نیست.

لذا کلیه افرادی که دوره های فوق را در چند سال اخیر گذرانده اند و تاکنون مدارکشان صادر نشده است، قرار بر این شده تا در آینده ای نزدیک با برنامه ریزی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، به ترتیب گواهینامه های مذکور صادر و ارائه گردد.

در همین راستا و اعلام موارد فوق، طبق برنامه ریزی به عمل آمده توسط کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ج.ا.ا، دوره دانش افزایی یک روزه مختص کلیه مربیان دارای مدارک فوق،چه افرادی که دارای مدرک هستند و چه افرادی که هنوز مدارکشان صادر نشده و قرار است طی فرآیند فوق صادر شود، در استان البرز طی برنامه زمانبندی مشخص از سوی فدراسیون ج .ا‌.ا درتاریخ 98/4/26 برگزار خواهد شد.


بدیهی است این دوره برای کلیه افراد فوق الزامی بوده و افرادی هم که مدارک برای آنها صادر نشده است، بعد از حضور در دوره فوق، به ترتیب مشخص و زمان بندی لازم، مدارکشان صادر و به آنها ارائه خواهد شد.

هزینه شرکت در دوره مذکور400هزار تومان خواهد بود.

لطفا مربیان گرامی هرچه زودتر جهت ثبت نام روزهای زوج از ساعت 16الی 18 تا تاریخ 98/4/12  به کمیته آموزش استان مراجعه نمایند
مربیانی که در کلاس فوق شرکت نکنند مسئولیت عدم صدور وتعویض گواهینامه  بر عهده خودشان میباشد