1397/09/03 18:31:42

قابل توجه بازیکنان تیم های المپیاد منتخب فوتبال و فوتسال استان البرز

قابل توجه بازیکنان تیم های المپیاد منتخب فوتبال و فوتسال استان البرز

به اطلاع میرساند بازیکنان انتخاب شده تیم فوتسال منتخب استان البرز جهت عزیمت به استان همدان برای شرکت در المپیاد استعدادهای برتر فوتسال کشور فردا یکشنبه 4 آذر ماه ساعت 8:30 صبح در مجموعه ورزشی  دکتر شریعتی کرج حضور بهم رسانند.
همچنین بازیکنان انتخاب شده تیم فوتبال منتخب استان البرز جهت عزیمت به استان تهران در تاریخ مذکور ساعت 14:00 در مجموعه ورزشی دکتر شریعتی حضور بهم رسانند