1398/03/01 10:50:58

فوتبال ساحلی البرز احیا می شود

منصور بیکوردی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پیش از این البرز، یکی از استان هایی بود که فوتبال ساحلی در آن فعال و هفت تا هشت بازیکن ملی پوش داشتیم.

 فوتبال ساحلی البرز احیا می شود

منصور بیکوردی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پیش از این البرز، یکی از استان هایی بود که فوتبال ساحلی در آن فعال و هفت تا هشت بازیکن ملی پوش داشتیم.

وی اضافه کرد: توانسته ایم در این رشته در کشور نتایج خوبی نیز به دست بیاوریم، اما بعدها فوتبال ساحلی البرز به دست فراموشی سپرده شد.

بیکوردی گفت: با هدف احیای دوباره این تیم در استان، در اوایل سال گذشته تیمی به نام برساد البرز را راه اندازی که در مسابقات کشوری نیز حضور یافت اما نتوانست نتایج خاصی به دست بیاورد.

وی ادامه داد: با راه اندازی تیم جدید، مجموعه فوتبال در البرز به دنبال این هستند که فوتبال ساحلی این استان را به جایگاه قبلی خود بازگردانند.

رئیس هیات فوتبال البرز افزود: هدف این است که لیگ فوتبال ساحلی را در استان راه اندازی شود تا بتواند در سطح کشوری مانند قبل حرفی برای گفتن داشته باشد.
بیکوردی گفت: هم اکنون یک تیم در رشته فوتبال ساحلی در استان فعال و برنامه ریزی ها به این سمت است که فعالیت این رشته چشمگیرتر شود.