1398/05/09 19:47:27

فستیوال والمپیاد استعدادهای برتر فوتسال دختران شهرستان کرج روز چهارشنبه ۹ مرداد در سالن انقلاب برگزار گردید.

فستیوال والمپیاد استعدادهای برتر فوتسال دختران شهرستان کرج روز چهارشنبه ۹ مرداد در سالن انقلاب برگزار گردید.
 
 این دوره از المپیاد شهرستانی کرج با حضور بیش از ۸۰ بازیکن زیر ۱۷ سال برگزار شد که نفرات منتخب به المپیاد فوتسال استان البرز دعوت میشوند.
 
استعدادیابان:خانم منا شریفی,خانم خسروانی,خانم قزلباش
داوران خانم ها :
١- مائده فراهاني, آيدا فرضي زاده, معصومه غياثوند, سحر احمدي ,مليكا تاريخي, آذر مالمير
 
ناظر داوری:خانم لشنی