1398/12/03 10:28:04

فرهاد كشاورز سرمربي تيم ليگ برتري فوتسال مقاومت شهرداري در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:

فرهاد كشاورز سرمربي تيم ليگ برتري فوتسال مقاومت شهرداري در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:
از همه همشهريان عزيزم تقاضا دارم اگر آينده خود ، فرزندانشان برايشان و ميهنشان اهميت دارد در اين انتخابات شركت نمايند
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند و حضور در انتخابات را يك وظيفه شرعي اعلام كردند مي بايست سرنوشت خودمان را خودمان رقم بزنيم و در اين برهه حساس كه اتفاقات تلخ زيادي به ناحق و با دشمني زياد عليه كشور ما رخ داده است مي بايست با حضور در انتخابات به دشمنان جواب دندان شكني دهيم