1397/04/21 14:55:19

فراخوان هيات فوتبال استان البرز در خصوص ثبت نام و شركت در كلاس امداد و نجات ورزشي

فراخوان هيات فوتبال استان البرز در خصوص ثبت نام و شركت در كلاس امداد و نجات ورزشي

در راستاي اقدامات رفاهي باشگاه ها هيات فوتبال استان البرز با همت و مشاركت هلال احمر استان البرز در نظر دارد يك دوره كلاس امداد و نجات ورزشي ويژه علاقه مندان در استان البرز برگزار نمايد
لذا متقاضياني كه قصد شركت در اين كلاس را دارند مي توانند از روز شنبه ٢٣ تير ماه ١٣٩٧ به همراه ٢ قطعه عكس ٤*٣ و كپي كارت ملي و شناسنامه براي ثبت نام به روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز واقع در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج مراجعه نمايند.
به دليل محدوديت در ثبت نام،اولويت با متقاضياني است كه زودتر ثبت نام نمايند

لازم به توضيح مي باشد كه ثبت نام و شركت در اين كلاس ها براي جامعه فوتبال استان البرز رايگان مي باشد
همچنين در پايان كلاس كارت ويژه امداد و نجات به شركت كنندگان اهدا خواهد شد