1397/02/08 18:25:32

فراخوان ریاست هیات فوتبال استان البرز در خصوص همکاری

بدینوسیله از کلیه افراد نخبه ، جوان و با انگیزه که می توانند با هیات فوتبال استان البرز همکاری نمایند :
اینجانب دست یاری به سوی شما دراز کرده و از شما عزیزان دعوت به همکاری می نماییم
علاقه مندان می توانند با مراجعه به هیات فوتبال استان آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمایند

منصور بیگ وردی
ریاست هیات فوتبال استان البرز