1398/11/26 18:57:07

فاصله شاگردان نصرتی با صدر به 9 امتیاز رسيد

لیگ یک فوتبال ایران /هفته 24
گل ریحان البرز 1
ملوان انزلی     1
فاصله شاگردان نصرتی با صدر به 9 امتیاز رسيد

در پایان این هفته البرزی ها با سه پله سقوط و کسب چهل امتیاز در رده ششم قرار گرفتند