1398/12/03 10:26:28

غفراني مربي تيم فوتبال گل ريحان در خصوص يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:

غفراني مربي تيم فوتبال گل ريحان در خصوص يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:
با توجه به شرايط خاص كشور و اتفاقات اخير بهترين كار اين است كه تمام اقشار جامعه علي الخصوص ورزشكاران عزيز كه هميشه در صحنه حضور دارند در اين انتخابات نيز مشاركت داشته باشند تا براي آينده كشور خودمان تصميم بگيريم
بزرگ ترين اشتباه گوش دادن به حرف هاي منافقين و رسانه هاي بيگانه مي باشد و اگر مشكلي وجود دارد مي بايست درون كشور و با كمك مردم حل شود و به قول معروف خودمان به داد خودمان برسيم