1398/10/22 14:06:07

عليرضا كريمي بازيكن با استعداد البرزي به تیم ملی دعوت شد

با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا ايران
اردوي تيم ملي فوتسال در رده زير بيست سال از تاريخ ٢٣ دي ماه به مدت ٦ روز در استان تهران  برگزار خواهد شد
عليرضا كريمي بازيكن با استعداد البرزي  نيز به اين اردو دعوت شده است