1398/09/27 17:59:28

عصر امروز سه شنبه ٢٦ آذر ماه كارگاه روانشناسي تيم فوتبال بانوان هيات فوتبال البرز با حضور پيله ور نايب رييس بانوان و تدريس دكتر  صنعت كاران در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

عصر امروز سه شنبه ٢٦ آذر ماه كارگاه روانشناسي تيم فوتبال بانوان هيات فوتبال البرز با حضور پيله ور نايب رييس بانوان و تدريس دكتر  صنعت كاران در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد